Polityka prywatności i plików cookies

I. Informacje ogólne
 1. Właściciel serwisu dba o prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług serwisu internetowego www.tdfsa.pl (dalej: Serwis). Właścicielem Serwisu jest TDF S.A, z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: ​​0000937111, NIP: ​​9472006279, REGON: ​520653461, adres email: info@tdfsa.pl, numer telefonu: +48 42 ​200 8118.
 2. W trosce o zapewnienie Użytkownikom znajomości zasad funkcjonowania serwisu, właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 3. Polityka prywatności i plików cookies określa informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.
II. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności i Plikach Cookies jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć TDF S.A., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ​0000937111, ​NIP: ​9472006279, REGON: ​520653461, adres email: info@tdfsa.pl, numer telefonu: ​+48 42 ​200 8118.
 2. Właścicielu Serwisu - należy przez to rozumieć TDF S.A., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ​KRS: ​0000937111, NIP: ​9472006279, REGON: ​520653461, adres email: info@tdfsa.pl,
  numer telefonu: +48 42 ​200 8118.
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
 4. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Organ nadzorczy - należy przez to rozumieć niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
III. Polityka Cookies
 1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu: świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
 4. Stosowane przez Serwis „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.
 5. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”: niezbędne (wymagane do włączenia podstawowych funkcji tej witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji zgody. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika), funkcjonalne ( pomagają w wykonywaniu określonych funkcji, takich jak udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje stron trzecich).
 6. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.: a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek; b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl; c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 7. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).
IV. Informacje końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki prywatności w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.